Pravidelný pořad bohoslužeb:


Neděle

 • 8:00

Opatovice nad Labem, farní kostel sv. Vavřince, jáhna a mučedníka


 • 9:30 

Dříteč, kostel sv. Petra a Pavla, apoštolů

 • 10:45

Staré Ždánice, kostel sv. Václava, mučedníka
Bohoslužby v týdnu:


Pátek (kromě posledního pátku v měsíci)

 • páteční bohoslužby se nebudou konat až do konce ledna

Opatovice nad Labem, farní kostel sv. Vavřince, jáhna a mučedníka Doporučujeme, abyste si informace kvůli výjimečným změnám raději ověřili v ohláškách.


Vánoční pořad bohoslužeb ve farnosti

 • Pondělí 24. 12. - Štědrý den
  - od 16:00 vigilie slavnosti Narození Páně v kostele sv. Václava ve Starých Ždánicích (pozvánka: zde)
  - od 16:00 vigilie slavnosti Narození Páně v kostele Nejsvětější Trojice v Praskačce
  - od 21:00 noční bohoslužba slavnosti Narození Páně v kostele sv. Vavřince v Opatovicích nad L.
  - od 23:00 noční bohoslužba slavnosti Narození Páně v kostele sv. Petra a Pavla v Dřítči

 • Úterý 25. 12. - slavnost Narození Páně

  - od 9:00 v kostele sv. Vavřince v Opatovicích n. L.

  - od 9:30 v kostele sv. Petra a Pavla v Dřítči

 • Středa 26. 12. - od 10:45 svátek sv. Štěpána v kostele sv. Václava ve Starých Ždánicích

 • Neděle 30. 12. - svátek sv. rodiny (s obnovou manželských slibů)

  - od 8:00 v kostele sv. Vavřince v Opatovicích n. L.

  - od 9:30 v kostele sv. Petra a Pavla v Dřítči

  - od 10:45 v kostele sv. Václava ve Starých Ždánicích

 • Pondělí 31. 12. - bohoslužba na začátku občanského roku a v předvečer slavnosti Matky Boží Panny Marie

  - od 16:00 v kostele sv. Petra a Pavla v Dřítči

  - od 16:00 v kostele sv. Václava ve Starých Ždánicích

 • Úterý 1. 1. 2019 - od 9:00 slavnost Matky Boží Panny Marie v kostele v kostele sv. Vavřince v Opatovicích n. L. (zasvěcený svátek na úrovni neděle)

 • Neděle 6. 1. 2019 - slavnost Zjevení Páně (s žehnáním vody, kadidla a křídy)

  - od 8:00 v kostele sv. Vavřince v Opatovicích n. L.

  - od 9:30 v kostele sv. Petra a Pavla v Dřítči

  - od 10:45 v kostele sv. Václava ve Starých Ždánicích

 • Neděle 13. 1. 2019 - slavnost Křtu Páně (končí doba vánoční)

  - od 8:00 v kostele sv. Vavřince v Opatovicích n. L.

  - od 9:30 v kostele sv. Petra a Pavla v Dřítči

  - od 10:45 v kostele sv. Václava ve Starých Ždánicích