Opatovice nad Labem, farní kostel sv. Vavřince, jáhna a mučedníka