Slavnost Ježíše Krista Krále

25. listopadu slavíme slavnost Ježíše Krista Krále pravidelnou bohoslužbou v 8:00 v kostele Opatovicích n. L., v 9:30 Dřítči a v 10:45 ve Starých Ždánicích.

V pátek 30. listopadu budeme slavit svátek sv. apoštola Ondřeje. Tento den se výjimečně nebude konat bohoslužba v kostele sv. Vavřince v Opatovicích nad Labem. Namísto toho srdečně zveme na poutní bohoslužbu, která se bude konat od 16:30 v kostele ve Světí. Po poutní mši sv. zveme všechny účastníky na krátké neformální setkání.

2. prosince slavíme 1. adventní neděli. Bohoslužby budeme slavit v pravidelném pořádku od 08:00 ve farním kostele sv. Vavřince v Opatovicích n. L., od 09:30 v kostele sv. Petra a Pavla v Dřítči a od 10:45 v kostele sv. Václava ve Starých Ždánicích. Při bohoslužbách se bude konat žehnání adventních věnců. Účastníci si mohou vzít k požehnání věnce pro své domovy.