30. neděle v mezidobí

28. října slavíme 30. neděli v mezidobí. Bohoslužby se konají v pravidelném pořádku od 08:00 ve farním kostele sv. Vavřince v Opatovicích n. L., od 09:30 v kostele sv. Petra a Pavla v Dřítči a od 10:45 v kostele sv. Václava ve Starých Ždánicích.


Ve čtvrtek 1. listopadu je Slavnost všech svatých.

V pátek 2. listopadu 2018 budeme slavit Vzpomínku na všechny věrné zemřelé bohoslužbou od 16:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Praskačce a od 17:00 ve farním kostele sv. Vavřince v Opatovicích n. L.. Při přímluvách je možné vzpomenout také na jednotlivé zemřelé příbuzné a známé (v případě zájmu mohou účastníci bohoslužeb předem napsat na lístek jména, která budou čtena v přímluvách; bude též možné se do přímluv zapojit osobně). 

V sobotu 3. listopadu 2018 se bude od 10:00 konat bohoslužba v kostele sv. andělů strážných v Borku. Také při této bohoslužbě bude možné vzpomenout na jednotlivé zemřelé v přímluvách (lze přinést jejich jména napsaná na lístku).

V neděli 4. listopadu budeme slavit bohoslužby v pravidelném pořádku od 08:00 ve farním kostele sv. Vavřince v Opatovicích n. L., od 09:30 v kostele sv. Petra a Pavla v Dřítči a od 10:45 v kostele sv. Václava ve Starých Ždánicích. Také při těchto bohoslužbách bude možné vzpomenout na jednotlivé zemřelé v přímluvách (lze přinést jejich jména napsaná na lístku).


Připomínáme, že 2. listopadu (a odpoledne 1. 11.) lze při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. K podmínkám, které můžeme splnit účastí na bohoslužbě (modlitba Páně , sv. přijímání), patří dále slavení svátosti smíření (v nepříliš vzdálené době), vyznání víry a modlitba na úmysl papeže. Zmíněné plnomocné odpustky lze také získat kterýkoliv den od 1. do. 8. listopadu při návštěvě hřbitova spojené s modlitbou za zemřelé (a při splnění obvyklých podmínek: slavení svátosti smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže).

Svátost smíření (zpověď) bude možné slavit zejména před bohoslužbami 2. 11. a 3. 11. (v neděli 4. 11. pouze před bohoslužbou v Opatovicích). Při slavení svátosti smíření v nás nekonečně milosrdný Bůh obnovuje křestní milost - to prospívá nejen nám samotným, ale i celé církvi. Zdarma daná Boží milost vnáší pokoj také do našich vztahů k ostatním lidem, včetně našich zemřelých předků a ostatních blízkých.


K plnomocným odpustkům více zde  a zde.