3. neděle adventní

16. listopadu prosince jsme slavili 3. neděli adventní pravidelnou bohoslužbou v 8:00 v kostele Opatovicích n. L., v 9:30 Dřítči a v 10:45 ve Starých Ždánicích.

V pondělí 17. prosince začíná předvánoční týden.

V pátek 21. prosince se nebude konat bohoslužba v 17:00 hod. v kostele sv. Vavřince v Opatovicích nad Labem. Páteční bohoslužby se nebudou konat až do konce ledna. Pokračovat budou od 1. února 2019.

23. prosince slavíme 4. adventní neděli. Bohoslužby budeme slavit v pravidelném pořádku od 08:00 ve farním kostele sv. Vavřince v Opatovicích n. L., od 09:30 v kostele sv. Petra a Pavla v Dřítči a od 10:45 v kostele sv. Václava ve Starých Ždánicích.

Před bohoslužbami, příp. po nich bude příležitost slavit svátost smíření. Zájemci nechť osloví přítomného kněze.