29. neděle v mezidobí

21. října slavíme 29. neděli v mezidobí pravidelnou bohoslužbou v Opatovicích n. L., Dřítči a Starých Ždánicích.

Upozorňujeme, že v pátek 26. října 2018 se NEBUDE konat bohoslužba ve farním kostele v Opatovicích n. L.


Zároveň připomínáme, že ze soboty 27. 10. na neděli 28. 10. se mění čas. Posuneme hodiny o jednu hodinu zpět, tzn., že budeme vstávat o hodinu později oproti současnému času.


V neděli 28. října budeme slavit bohoslužby v pravidelném pořádku od 08:00 ve farním kostele sv. Vavřince v Opatovicích n. L., od 09:30 v kostele sv. Petra a Pavla v Dřítči a od 10:45 v kostele sv. Václava ve Starých Ždánicích. Bohoslužbou ne Starých Ždánicích bude začínat obecní oslava 100. výročí od vzniku republiky.

Svátost smíření (zpověď) bude možné slavit před, příp. po pravidelných bohoslužbách nebo jindy po dohodě se správcem farnosti. Při slavení svátosti smíření v nás nekonečně milosrdný Bůh obnovuje křestní milost - to prospívá nejen nám samotným, ale i celé církvi. Zdarma daná Boží milost vnáší pokoj také do našich vztahů k ostatním lidem, včetně našich zemřelých předků a ostatních blízkých. Proto doporučujeme využít možnost slavení svátosti smíření také s ohledem na blížící se vzpomínku na všechny věrné zemřelé.