24. neděle v mezidobí

Ve čtvrtek 20. září je památka sv. Ondřeje Kim Taegŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků.

V pátek 21. září slavíme svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Bohoslužby budou v obvyklém pořádku.

V sobotu 22. září bude od 9:30 v katedrále Svatého Ducha probíhat kněžské svěcení Petra Vtípila a Jana Lukeše. Zájemce zveme k účasti a všechny prosíme o modlitbu za oba svěcence.