4. neděle adventní

23. prosince slavíme 4. adventní neděli. Bohoslužby se budou konat v pravidelném pořádku od 08:00 ve farním kostele sv. Vavřince v Opatovicích n. L., od 09:30 v kostele sv. Petra a Pavla v Dřítči a od 10:45 v kostele sv. Václava ve Starých Ždánicích.

V pondělí 24. prosince je Štědrý den. Štědrý večer je svatvečerem slavnosti Narození Páně, kterým vstupujeme do doby vánoční. V naší farnosti budeme slavit tyto bohoslužby:

- od 16:00 vigilie slavnosti Narození Páně v kostele sv. Václava ve Starých Ždánicích

- od 21:00 noční bohoslužba slavnosti Narození Páně v kostele sv. Vavřince v Opatovicích nad Labem

- od 23:00 noční bohoslužba slavnosti Narození Páně v kostele sv. Petra a Pavla v Dřítči

V úterý 25. 12. je slavnost Narození Páně. Bohoslužby se budou konat takto:

- od 9:00 v kostele sv. Vavřince v Opatovicích n. L.

- od 9:30 v kostele sv. Petra a Pavla v Dřítči

Ve středu 26. 12. je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Bohoslužbu budeme slavit od 10:45 v kostele sv. Václava ve Starých Ždánicích.

Ve čtvrtek 27. 12. se slaví svátek sv. Jana, evangelisty a v pátek 28. 12. svátek sv. Mláďátek. (Upozorňujeme, že se od doby vánoční až do konce ledna 2019 nebudou konat v Opatovicích n. L. páteční bohoslužby.)

Příští neděli 30. 12. slavíme svátek Sv. rodiny, Ježíše, Marie a Josefa. Bohoslužby s obnovou manželských slibů se budou konat v pravidelném pořádku od 08:00 ve farním kostele sv. Vavřince v Opatovicích n. L., od 09:30 v kostele sv. Petra a Pavla v Dřítči a od 10:45 v kostele sv. Václava ve Starých Ždánicích.


Do následujících svátečních dnů všem vyprošujeme Boží požehnání a ze srdce přejeme Vánoce naplněné Kristovým pokojem.