33. neděle v mezidobí

18. listopadu slavíme 33. neděli v mezidobí pravidelnou bohoslužbou v 8:00 v Opatovicích n. L., v 9:30 ve Dřítči a v 10:45 ve Starých Ždánicích.

Ve středu 21. listopadu se slaví památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

Ve čtvrtek 22. listopadu je památka sv. Cecílie, panny a mučednice. Sv. Cecílie je patronkou hudebníků, proto můžeme v modlitbě zvláště pamatovat na naše varhaníky, varhanice a všechny další, kteří pečují o liturgickou hudbu a zpěv.

V pátek 23. listopadu se výjimečně nebude konat bohoslužba v kostele sv. Vavřince v Opatovicích nad Labem. Předem upozorňujeme, že páteční bohoslužba v Opatovicích se nebude konat ani 30. listopadu, kdy budeme slavit svátek sv. apoštola Ondřeje; v tento den jste srdečně zváni na poutní bohoslužbu od 16:30 v kostele ve Světí.

V sobotu 24. listopadu je památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků.

V neděli 25. listopadu slavíme slavnost Ježíše Krista Krále. Bohoslužby budeme slavit v pravidelném pořádku od 08:00 ve farním kostele sv. Vavřince v Opatovicích n. L., od 09:30 v kostele sv. Petra a Pavla ve Dřítči a od 10:45 v kostele sv. Václava ve Starých Ždánicích.

Týden po neděli 25. 11. je posledním týdnem liturgického roku a v neděli 2. prosince začíná doba adventní. Proto se bude při bohoslužbách v neděli 2. 12 konat žehnání adventních věnců pro naše domovy.