32. neděle v mezidobí

11. listopadu slavíme 32. neděli v mezidobí pravidelnou bohoslužbou v Opatovicích n. L., Dřítči a Starých Ždánicích. Protože si tento den připomínáme 100. výročí od konce 1. světové války, zvláště prosíme za mít a pokoj ve světě.

V pondělí 12. listopadu je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.

V úterý 13. listopadu slavíme památku sv. Anežky České, panny.

V sobotu 17. listopadu se slaví památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.

V pátek 16. listopadu 2018 se bude konat bohoslužba od 17:00 ve farním kostele v Opatovicích n. L.

V neděli 18. listopadu budeme slavit bohoslužby v pravidelném pořádku od 08:00 ve farním kostele sv. Vavřince v Opatovicích n. L., od 09:30 v kostele sv. Petra a Pavla v Dřítči a od 10:45 v kostele sv. Václava ve Starých Ždánicích.

V předstihu upozorňujeme, že v pátek 23. 11. a 30. 11. se výjimečně nebudou konat bohoslužby v kostele sv. Vavřince v Opatovicích nad Labem. V pátek 30. 11. se slaví svátek sv. apoštola Ondřeje - jste srdečně zváni na poutní bohoslužbu v kostele ve Světí od 16:30.