28. neděle v mezidobí

14. října slavíme 27. neděli v mezidobí pravidelnou bohoslužbou v Opatovicích n. L., Dřítči a Starých Ždánicích.

V pondělí 15. října je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

Ve středu 17. října je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

Ve čtvrtek 18. října slavíme svátek sv. Lukáše, evangelisty.

V pátek 19. října 2018 se bude od 17:00 konat bohoslužba ve farním kostele v Opatovicích n. L.

V neděli 21. října budeme slavit bohoslužby v pravidelném pořádku od 08:00 ve farním kostele sv. Vavřince v Opatovicích n. L., od 09:30 v kostele sv. Petra a Pavla v Dřítči a od 10:45 v kostele sv. Václava ve Starých Ždánicích.

Příležitost ke slavení svátosti smíření (zpovědi) bude před (příp. po) pravidelných bohoslužbách nebo jindy po dohodě se správcem farnosti.