27. neděle v mezidobí

7. října slavíme 27. neděli v mezidobí pravidelnou bohoslužbou v Opatovicích n. L., Dřítči a Starých Ždánicích.

V pátek 12. října 2018 se bude od 17:00 konat bohoslužba ve farním kostele v Opatovicích n. L.


V neděli 14. října budeme slavit bohoslužby v pravidelném pořádku od 08:00 ve farním kostele sv. Vavřince v Opatovicích n. L., od 09:30 v kostele sv. Petra a Pavla v Dřítči a od 10:45 v kostele sv. Václava ve Starých Ždánicích.

Příležitost ke slavení svátosti smíření (zpovědi) bude před (příp. po) pravidelných bohoslužbách nebo jindy po dohodě se správcem farnosti.